દિયોદરમાં વિચિત્ર બાળકનો જન્મ, આંતરડા શરીરથી અલગ, સારવાર દરમિયાન બાળક નું મોત

The birth of a strange child in Diodar separated from the intestinal body

દિયોદર : બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં ગામ માં એક મહિલા એ વિચિત્ર બાળકને જન્મ આપ્યો હોવાની ઘટના સામે આવીહતી આ …

Read more